’t Voorbedachte lied, Psalmcomposities voor Koor en Orgel Gerard de Wit Vol. 4

18.95

-eind november leverbaar-

‘T VOORBEDACHT LIED, GERARD DE WIT
Psalmcomposities voor Koor en Orgel Volume 4
Albertus Anthoni Hinsz orgel Boven- of St. Nicolaaskerk te Kampen

Naast orgelcomposities zingt het kamerkoor Dutch Baroque Vocal Consort diverse vocale composities. Unieke, nooit gehoorde muziek in verschillende vormen geschreven: motetten, koraal-motetten, koralen en aria’s met instrumentarium.

De volgende Psalmen zijn te beluisteren:
Psalmen 46, 32, 101, 130, 122, 92, 21, 100, 47, 148

 

Dutch Baroque Vocal Consort en solisten
Harjo Neutkens, luit
Anne-Linde Visser, cello
Johanneke de Wit, blokfluit
Gerard de Wit, orgel

 

Total time: 80:30

 

Categorie:

Beschrijving

-eind november leverbaar-

 

‘T VOORBEDACHT LIED, GERARD DE WIT

Psalmcomposities voor Koor en Orgel Volume 4

Albertus Anthoni Hinsz orgel Boven- of St. Nicolaaskerk te Kampen

 

Psalm 46:6 Motet “De HEER, de God der legerscharen”

Psalm 46:1 Koraal “God is een toevlucht voor de Zijnen”

Orgelpartita Psalm 46

Psalm 32:4 Koraal “Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren”

Orgelcompositie Psalm 32

Psalm 32:6 Koraal “Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken”

Psalm 101:1 Aria “‘k Zal van de deugd der milde goedheid zingen”

Orgelcompositie Psalm 101

Psalm 130:1 Arioso “Uit diepten van ellenden”

Orgelcompositie Psalm 130

Psalm 130:4 Koraal “Hoopt op den HEER, gij vromen”

Orgelcompositie Bedezang voor het Eten

Bedezang voor het Eten Koraal “O Vader, die al ’t leven voedt”

Psalm 122:3 Aria “Dat vreed’, en aangename rust”

Orgelcompositie Psalm 122

Psalm 92:1 Koraal “Laat ons den rustdag wijden”

Orgelcompositie Psalm 92

Psalm 92:2 Koraal “’t Voegt ons met blijde klanken”

Orgelcompositie Psalm 21

Psalm 21:1 Koraalmotet “O HEER, de Koning is verheugd”

Orgelpartita Psalm 100

Psalm 100:1 Koraalmotet “Juich, aarde, juicht alom den HEER”

Orgelcompositie Psalm 47

Psalm 47:1 Koraalcanon “Juicht, o volken, juicht”

Psalm 148:5 Motet “Looft, looft met waar’ erkentenis”

Orgelpartita Psalm 148

Extra informatie

Gewicht 0.1 kg