Naam, RSIN

Stichting Dutch Baroque RSIN 8546.29.968 Kamer van Koophandel 62070541

Contactgegevens – Postadres

Stichting Dutch Baroque Diepenbrocklaan 15 3335AA Zwijndrecht T: 06-235 03 795 E: info@dutchbaroque.nl IBAN NL76 RABO 0300 9220 78 – t.n.v. Stichting Dutch Baroque

Doelstelling en hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Hieronder is een verkorte versie opgenomen van het beleidsplan van de Stichting Dutch Baroque, waarin visie, strategie en beleid zijn verwoord.

Missie van Stichting Dutch Baroque

Onze missie is het ontvouwen van Barokke muzikale schatten voor ons publiek en een muzikaal podium bieden voor professionele en amateur musici. Stichting Dutch Baroque fungeert als kenniscentrum op het gebied van barokke muziek. Dutch Baroque Orchestra is het professionele onderdeel van Stichting Dutch Baroque. Ze bestaat uit een nieuwe generatie barokmusici. Ze ziet het als haar missie om zich op topniveau te profileren als een veelzijdig, inspirerend en innovatief kamerorkest, gespecialiseerd in de muziek uit de zeventiende en achttiende eeuw. Dutch Baroque Vocal Consort is het semiprofessioneel kamerkoor. Haar repertoire omspant de periode van ongeveer 1560 tot 1850. Daarnaast bevat de Stichting Dutch Baroque een jeugdkoor (Dutch Baroque Junior Singers) en een werkplaats (Academy) voor het coachen van amateurs en gevorderden in de authentieke uitvoeringspraktijk. Algemeen uitgangspunt is een historisch verantwoorde artistieke aanpak met authentieke of naar authentiek voorbeeld gebouwde instrumenten, in een wetenschappelijk onderzoek gewortelde, verantwoorde uitvoeringspraktijk. Onder leiding van artistiek leider Gerard de Wit werken zowel het orkest als de koren enkele perioden per jaar samen aan nieuwe programma’s om zich regelmatig op de Nederlandse podia te laten zien. Het repertoire van de programma’s omvat instrumentaal en instrumentaal-vocaal werk. Het is zijn persoonlijke missie het pionierswerk van eerdere generaties specialisten in oude muziek voort te zetten en uit te diepen en deze kennis door te geven aan de musici waarmee hij werkt. Als Stichting Dutch Baroque richten we ons op het ontsluiten van de schoonheid van de oude muziek en het leveren van absolute kwaliteit als onze plicht naar muziek en maatschappij.

Visie Stichting Dutch Baroque

Onze visie is de vocale en instrumentale muziek uit de 17e en 18e eeuw op historiserende wijze tot klinken te brengen voor een zo breed mogelijk publiek, en onze professionele (jonge) musici dan wel amateurs en gevorderde zangers en instrumentalisten uit te dagen om de oude muziek in het algemeen op een gefundeerde en contextuele manier te laten uitvoeren. Stichting Dutch Baroque stelt zich ten doel om – staande in de traditie van Gustav Leonhardt, Frans Brüggen en Ton Koopman – de verworvenheden van de historiserende uitvoeringspraktijk van de oude muziek uit te diepen, bij te stellen, voort te zetten en door te geven aan de nieuwe generatie.

Hiertoe zijn bronnenonderzoek, hoog gekwalificeerde musici, (kopieën) van authentieke instrumenten, ‘Urtext’ partituren en een gespecialiseerde artistiek leider onmisbaar. Dát is de basis om zo dicht mogelijk bij een partituurgetrouwe, in wetenschappelijk onderzoek gewortelde (authentieke) uitvoering te komen, en zodoende bij de meest maximale beleving daarvan voor zowel voor uitvoerenden als de luisteraars.

Naast musiceren op topniveau zijn passie en zang- en speelplezier onmisbare ingrediënten om niet alleen de musici, maar ook het publiek te ‘bespelen’. Met deze visie blijft de omgang met bekende en minder bekende oude muziek – die een substantieel deel vormt van onze muziekcultuur– gewaarborgd voor de toekomst. Muziek heeft direct invloed op de kwaliteit van het leven.  Barokmuziek trekt je altijd op en brengt je verder! Barokmuziek verbindt, verdiept en lééft!”

De werkzaamheden van Stichting Dutch Baroque

Aan de visie van Stichting Dutch Baroque wordt inhoud gegeven doordat de stichting zich in haar werkzaamheden richt op de volgende aspecten:

Dutch Baroque Orchestra

Gerard de Wit richtte Dutch Baroque Orchestra op in 2014. Het professionele orkest bestaat uit een vaste kern jonge (internationale) barokspecialisten. Musici van het allerhoogste professionele niveau. Naast de vaste kern musici zal voortdurend een weloverwogen selectie gemaakt worden uit het aanbod jonge musici dat jaarlijks de conservatoria verlaat. Er wordt projectmatig gewerkt en komen met regelmaat samen om op een toegewijde manier te werken aan prachtige barokprogramma’s. Zij stellen zich ten doel stellen om bekende, maar ook onbekende muziek uit in het bijzonder de 17e en 18e eeuw uit te voeren, met in de breedste zin aandacht voor de authentieke uitvoeringspraktijk.

Dutch Baroque Vocal Consort

De Dutch Baroque Vocal Consort werd tegelijk met het orkest opgericht. Het koor streeft naar de juiste balans tussen tekstuele helderheid en interpretatieve flexibiliteit met het hoogst mogelijke uitvoeringsniveau. Het koor heeft als doelstelling oude muziek uit de periode 1560 tot 1850 zo authentiek en dynamisch mogelijk uit te voeren wat bijzondere luisterervaringen oplevert. In vaak kleine bezetting voeren zij composities uit van J.S. Bach en tijdgenoten. Speciale aandacht hebben zij voor het programmeren van onbekendere werken. De leeftijdscategorie van de leden is tussen 20 en 40 jaar wat resulteert in een mate van muzikale en organisatorische flexibiliteit.

Dutch Baroque Academy

De Academy is de ‘werkplaats’ binnen de stichting. Ze is er speciaal om (jonge) amateurs en gevorderde instrumentalisten en vocalisten gedurende een korte periode op individuele wijze te coachen, door musici uit het professionele barokorkest of externe specialisten. Het educatieve aspect van de Dutch Baroque Academy is hoog. Deelnemers en/of getalenteerde jongeren worden (eventueel in de aanloop naar een muziek- of conservatoriumstudie) wegwijs gemaakt in de authentieke uitvoeringspraktijk en worden uitgedaagd om barokmuziek op een gefundeerde en contextuele manier uit te voeren. Zij zullen zichzelf en het geleerde presenteren en doen daarmee podiumervaring op. Naast het organiseren van concerten kunnen deelnemers zich via thema’s aan jongeren op basis- of middelbare scholen presenteren. Tweemaal per jaar zal er een project georganiseerd worden.

Dutch Baroque Junior Singers

De Dutch Baroque Junior Singers is een jongerenkoor bestaande uit maximaal 20 zangers. Het doel is om jonge kinderen in aanraking te brengen met muziek uit de barok en hen te laten ervaren hoe het is om met professionele musici samen te werken.  Kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar komen in aanmerking. Zij kunnen zich aanmelden en zullen worden geselecteerd door middel van een jaarlijkse toelatingstest (voorzingen). Om toegelaten te worden wordt van de kinderen verwacht dat zij (gedeeltelijk) noten kunnen lezen, zuiver kunnen zingen en betrokken zijn bij de repetities.

Er wordt gewerkt op projectbasis variërend van één tot twee projecten per jaar. Voor ieder project zullen +/- 6 tot 10 repetities plaatsvinden. De repetities worden vormgegeven volgens een vooraf vastgesteld programma. Vanuit dit programma wordt aandacht besteed aan individuele stemvorming, muziektheorie, koorklank, meerstemmigheid en het leren kennen van de barok als stijlperiode in de muziekgeschiedenis. De repetities worden geleid door twee repetitoren, onder wie de verschillende onderdelen van de repetities verdeeld zijn.

Statutaire bestuurssamenstelling

De statutair bepaalde bestuurssamenstelling is tenminste drie personen, waarbij de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris vervuld moeten zijn. De huidige bestuurssamenstelling is: BestuurHans Vogelaar, voorzitter – E: voorzitter@dutchbaroque.nl Maarten Vroegindeweij, penningmeester – E: penningmeester@dutchbaroque.nl Aliene Toet, secretaris – E: info@dutchbaroque.nl Arie de Bruijn, lid

Beloningsbeleid

De Stichting Dutch Baroque heeft geen winstoogmerk. Eventuele exploitatieoverschotten worden bestemd in het kader van de doelstelling. Eveneens is in de statuten bepaald dat bij opheffing van de stichting een batig saldo toekomt aan een algemeen nuttige instelling met een aanverwante doelstelling als Stichting Dutch Baroque. Statutair is bepaald dat bestuur geen beloning ontvangt. Er zijn ook geen onkosten vergoed.

Comité van aanbeveling

Wilbert Hazelzet

Docent traverso Koninklijk Conservatorium in Den Haag en de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Ton Koopman

Musicus, muziekwetenschapper, dirigent, organist, klavecinist en muziekpedagoog – Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Jan Nuchelmans

Musicus, muziekwetenschapper, docent muziekgeschiedenis, jurylid, artistiek raadgever, bijzonder hoogleraar Katholieke Universiteit Nijmegen – drager van de grote medaille van het Provinciaal Utrechts Genootschap en de “Ordre des Arts et des Lettres” –  Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Dominique Schrijer

Burgemeester Zwijndrecht.

Concertagenda

Jaarverslagen

Hoe wij in 2015 onze missie om de vocale en instrumentale muziek uit de 17e en 18e eeuw op historiserende wijze tot klinken te brengen voor een zo breed mogelijk publiek, en professionele (jonge) musici dan wel amateurs en gevorderde zangers en instrumentalisten uit te dagen om de oude muziek in het algemeen op een gefundeerde en contextuele manier te laten uitvoeren, kunt u lezen in ons jaarverslag 2015.

Financiële verantwoording

Financieël jaarverslag 2015